Kontakta oss

Ordförande

Vice Ordförande

 • Lennart Sandström, Överbo 605, 826 93  SÖDERHAMN
 • 0270-427058

Sekreterare 

Kassör 

Styrelseledamöter

 • Alvar Nordlund, Hälsingmo 
 • Siv Wallin, Korset
 • Richard Karmhag, Ranbo
 • Ingrid Helmersson, Mohed
 • Gunnar Ohlsson, Näset

Ersättare

 • Lars-Erik Westerberg, Florhed och Örjan Persson, Kyrkbyn

Revisorer

 • Ingegerd Olsson, Mohed och Per-Arne Flodin, Kyrkbyn

Revisorsuppleant

 • Karin Nordh, Svedja och Yvonne Sundin, Kyrkbyn

Valberedning

 • Sven A. Olsson, Östbo, sammankallande, Gunnar Olsson, Lugnö, och Anders Norén, Hälsingmo.