Välkommen till vår hemsida!

Hej och välkommen till Mo Hembygdsförening. Vi har som ändamål att tillvarataga, samla och åt eftervärlden bevara kulturföremål, traditioner, sägner och över huvud taget allt av kulturellt värde inom Mo socken i Gävleborgs län ägnat att minna om de människor och deras gärningar, som levat och verkat här.

Ordförande Elisabet Lundwall, Hälsingmo

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter