Flathult

Flathult
Flathult såsom en gåramålare beskrev den från sjösidan.
Målningen är gjord före 1905, då en brand förstörde det ena gården.
Bilden har lämnats av Ingegerd Zander Peterson.