Enigheten på 1930-tal

Enigheten på 1930-tal
Handelsföreningen Enighet på 1930-talet.
Flickorna som expedierar hette Anna Andersson och Signe Eriksson