Årsskrifter

Varje år sedan 1999, har föreningen gett ut en årsskrift. Materialet skrivs
av ”frivilliga medarbetarstaben” och en redaktionskommitté, som sedan också
sammanställer allting. Skriften innehåller flera olika artiklar, från dåtid och
nutid, samt föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning och programmet för det kommande året.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter