LånglogenLånglogen stänger nu sina portar för i år pga halkrisken. Vi öppnar åter när vårsolen gjort entrén säker att gå på igen!

Välkommen då!

 

Långlogen

I det gamla jordbrukssamhället var det mycket viktigt att skörda och ta hand om korn och råg. Kornet var basgrödan för både tunnbröd, öl, kams, palt och sluring.

Kornet var mest lämpat för de norrländska slätterna och passar bäst till tunnbröd och kokt mjölmat.

Efter skörden torkas kornet och det har under århundradena funnits många olika metoder för torkningen. Vanligast har snesar, hässjor, storhässjor och bastu varit.

Från början tröskade man för hand med slaga, men under 1700-talet lanserades en ny tröskvagn. Uppfinnaren sägs ha varit en lektor vid namn Magnus Stridsberg, från Härnösand, som lär ha hämtat idén från bibeln (Jesaja 28).
I flera årtionden på 1700-talet bedrevs propaganda för tröskvagnen från präster och andra ämbetsmän.

Tröskvagnen var gjuten i järn och kallades på flera håll för ”marschen”. Den användes i en lång timrad envåningsbyggnad, en långloge. En häst kunde här dra vagnen fram och tillbaka över säden så att kornen lossnade och agnar skildes från kärnan.
Det sades att 3 personer med en bra häst kunde tröska lika mycket som 12 män med slaga.

På Norra Berget finns en tröskloge från Västanbäck, Kärvsta, Stöde socken. Den är uppförd 1801 och flyttades till dåvarande fornhemmet 1912 och stod klar 1914. Den räknas som landets längsta loge och är 29,5 m lång.

Image

 

Under det senaste året har långlogen renoverats och inrymmer nu vår nyaste utställning ”Från sådd till skörd”.

Här pågår arbetet med iordningsställandet. 

Image
 
 

 

 

 

 

Image

 

Källor: https://vnmuseum.se/langlogen-en-sallsynt-gardskamrat/

Sölve Carlanders skrift: Norra Berget, Friluftsmuseum med Hantverks- och Sjöfartsmuseum

 

Förening:

Medelpads Fornminnesförening

Skapad av: Annelise Rydfjord (2022-05-16 11:29:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annelise Rydfjord (2022-10-21 08:55:40) Kontakta föreningen