Medlemsinformation oktober 2022

Hej alla medlemmar (just nu 104 st), nu har föreningen haft sitt höstmöte och jag tänker kort kommentera vad som beslutades. Jag har också en uppmaning till er alla om att föreningen behöver hjälp och kompetens för att föra föreningen framåt.

Men vi börjar med höstmötet.

Vid mötet gick jag igenom underlaget för den budget som föreningen skall jobba utifrån under 2023. Vi, såsom alla andra, påverkas starkt av de kostnadsökningar vi har på råvaror och annat material som föreningen behöver. Vi har också behövt lägga in justeringar på såväl cafépriser som priserna i Skvaderboden.

En budget där vi behöver ett verksamhetsbidrag på 200 tkr för att nå 0 resultat godkändes av mötet. I budgeten ingår också att vi under 2023 inte ändrar eller skapar någon ny utställning, utan i stället satsar på att förbättra skyddet mellan besökare och våra föremål. För detta projekt kommer nu arbetet att söka särskilda bidrag.

Mötet beslutade också att fastlägga föreslagen verksamhetsplan för 2024. Budget och verksamhetsplaner finns att läsa på hemsidan. Medlemsavgiften för 2023 kommer att vara samma som 2022, 150 kr för enskild medlem och 550 kr för en organisation.

Nu till föreningens behov av medlemsstöd framåt.

Föreningen vill fortsätta att skapa mervärden för våra medlemmar, såsom våra medlemsrabatter och speciellt förmånliga medlemspriser på Café Gesällen och i Skvaderboden. Men vi vill kunna göra mer. Därför vill föreningen uppmana er som är intresserade och har erfarenhet av att ta fram aktiviteter som vi kan erbjuda våra medlemmar till rimliga priser.

Min tanke är att det skapas en grupp av de som är intresserade, och ni får sen jobba med frågan från idé till genomförande och ni rapporterar direkt till styrelsen och mig. Föreningen vill också få igång studiegrupper för att föra ut kunskap om…. ja vad är ni intresserad av, och att vi i samarbete med ett studieförbund ordnar studiecirklar i. Det kan vara allt från hur man vårdar gamla saker till hur man skriver sin egen historia. Det är bara er fantasi som begränsar vad.

Sen behövs att vi tillsammans hittar ett antal som skulle vilja lära sig samma sak. Ni som är intresserade eller har idéer, sänd namn och kontaktuppgifter samt en kort beskrivning på er idé till mig.

Maila  [email protected]

eller  [email protected]  

Med vänlig hälsning
Ordförande Inge Andersson

070-5293327

 


Förening:

Medelpads Fornminnesförening

Skapad av: Annelise Rydfjord (2022-10-10 08:12:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annelise Rydfjord (2022-11-30 12:13:34) Kontakta föreningen