Yrkande som antogs vid Sveriges hembygdsförbunds rikstämma I Nyköping 4/6-6/6-2022:

: ”Beträffande motion 3; angående samlingsförvaltning inom hembygdsrörelsen, vid Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) riksstämma 2022.

Vi Hembygd Väst (HV): Västergötlands hembygdsförbund, Dalslands hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund och Bohusläns hembygdsförbund, stödjer motionärernas första tre punkter.

Beträffande punkt fyra yrkar vi HV att SHF tecknar ramavtal med lämpliga leverantörer av funktionella digitala samlingsregisterprogram, eller utvecklar den egna "Portalen" i enlighet med medlemsföreningarnas behov (bl.a sökfunktion och större lagringsutrymme).

Vidare yrkar vi HV att SHF redovisar vad arbetet med arbetsgruppen för kontakt med riksantikvarieämbetet (RÄ), lett fram till.

På uppdrag av Hembygd väst
Lars-Inge Stomberg
Vice ordförande i Bohusläns hembygdsförbund”


Förening:

Medelpads Hembygdsförbund

Skapad av: Olof Burlin (2022-06-08 21:28:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olof Burlin (2022-10-30 07:55:33) Kontakta föreningen