Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte

ImageMedelpads Hembygdsförbund kunde äntligen samlas till årsmöte den 22 augusti. Värd för mötet var Tuna Hembygdsförening och deras dansloge erbjöd gott om plats och tak över huvudet.

Eftersom en viss corona-risk fanns kvar var antalet deltagare lägre än tidigare år. Själva årsmötes-förhandlingarna genomfördes i laga ordning och i god stämning. Gun-Britt Ullberg som representerat Sättna hembygdsförening avtackades med gåva och blommor och i hennes ställe valdes Ulf Bylund från Tuna. Ny suppleant blev Lisbeth Eklund från Hässjö hembygdsförening. 

Till årets Medelpading hade Tuna hembygdsförening föreslagit Jan-Ivar Berggren, en synnerligen värdig kandidat. Jan-Ivar kunde se tillbaka på 40 år som kassör inom föreningen, ett uppdrag som han nu lämnat över. Vid sidan om kassörsuppdraget hade han lagt ner oräkneliga timmar på praktiskt arbete på hembygdsområdet. Med sin långa erfarenhet har han varit och är han fortfarande en ovärderlig tillgång i det löpande arbetet. Han är en av de eldsjälar som format och gjort föreningen till vad den är idag - Medelpads största hembygdsförening med över 1000 medlemmar.

Jan-Ivar Berggren fick mottaga en diplom från Sveriges Hembygdsförbund samt blommor. Hedersnålen hade han redan tidigare fått av sin förening.
                                            Margareta Johansson

 

 


Förening:

Medelpads Hembygdsförbund

Skapad av: Olof Burlin (2021-09-03 06:57:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olof Burlin (2021-09-03 07:04:48) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Margareta Johansson, Östloning 120, 855 97 INDAL
[email protected]