Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte 2020.

Haverös hembygdgsgårds museumMedelpads Hembygdsförbunds årsmöte 2020.
Den 8 augusti samlades representanter från Medelpads Hembygdsförbunds medlemsföreningar på Haverö hembygdsgård för årsmöte. På grund av pågående pandemin kunde årsmötet inte genomföras som planerat den 18 april. Istället blev det ett annorlunda möte i augusti i en luftig lokal med endast en representant per förening samt styrelse och revisorer. Mötet kunde genomföras i god anda. Den nya styrelsen valdes enligt valberedningens förslag och fick tre nya medlemmar som suppleanter – Ewa Eriksson, Alnö, Ulf Bylund, Tuna och Margareta Byström från Torp.

Mötet avslutades med information från Olle Burlin omkring arbetet med föreningarnas hemsidor och Karl-Ingvar Ångström kring våra projekt. Därefter fanns tid för frågor och Attmar tog upp problem med kommunens vattenavgifter och därefter diskuterades även arbetsinsatser från Skogsstyrelsen.Nästa årsmöte 2021 kommer förhoppningsvis att kunna genomföras  med rätt antal representanter enligt stadgarna från föreningarna. Ansvarig för mötet blir Ljustorp.Ett stort tack till Haverö hembygdsförening som stod för allt praktiskt kring mötet med lunch och möteslokal. Vi fick också möjlighet att uppleva en levande hembygdsgård i en vacker bygd väl värd att återvända till.
Margareta Johansson 20-08-16


Editerad av: Olof Burlin (2021-01-23 18:03:49)

Kontakta oss

 c/o Margareta Johansson, Östloning 120, 855 97 INDAL
[email protected]