Brev till medlemsföreningarna i Medelpads Hembygdsförbund.

I dessa Corona-tider är det mycket som blir inställt och framflyttat. Medelpads Hembygdsförbund har tillsammans med Ljustorps hembygdsförening beslutat att för närvarande ställa in årsmötet i Ljustorp den 18 april. Vi undersöker om det finns tekniska möjligheter att genomföra mötet längre fram. Tills vidare avvaktar vi. Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut till föreningarna i slutet av nästa vecka.
Sveriges Hembygdsförbund har ställt in årsstämman i Nyköping och kommer att genomföra ett möte via nätet den 25 maj.

Hembygdsrörelsen har många aktiva som passerat 70-årssträcket och vi behöver därför noga tänka igenom vår verksamhet just nu. Beslutet om att högst 50 personer får samlas samtidigt gör också att mycket måste ställas in som t.ex. majbrasor. Vi måste ta givna bestämmelser på största allvar och inrätta oss i att skydda våra medlemmar och alla andra. Hur sommaren blir vet vi ännu inte, men mycket talar för, att det kommer att bli annorlunda på våra gårdar. Men det behöver inte betyda att allt arbete måste läggas ner. Det finns mycket att göra i Hembygdsföreningarna som våra yngre medlemmar kan ta tag i. Och passa på tillfället att berätta historier från din bygd i vår tidning. Och en dag är förhoppningsvis faran över och vi kan åter öppna husen.

Hann ni ha årsmöte innan allt stängdes igen.  Blev det förändringar i föreningens styrelse så meddela det till mig på mail-adress [email protected] .
Till dess ta väl vara på er och tro inte att just ni är omottaglig för smittan.

Från min karantän i Loning.
Margareta Johansson


 


Editerad av: Olof Burlin (2020-06-10 07:21:54)

Kontakta oss

 c/o Margareta Johansson, Östloning 120, 855 97 INDAL
 margareta[email protected]