Ordförandebrev 2017-01-22

Till medlemsföreningarna i Medelpads Hembygdsförbund.

 

Nu står åter ett verksamhetsår framför oss och det är dags att börja fundera på vad just er förening ska gripa er an med. Vi i styrelsen har beslutat oss för några huvudteman för årets arbete.

– Vi vill fortsätta att träffa er ute i föreningarna kommunvis tillsammans med kommunens tjänstemän. Vi upplevde höstens träffar som viktiga både för oss och för kommunerna. Kan vi samarbeta blir vi starkare.

– Vi vill lyfta fram 175 års minnet av Folkskoleförordningen tillsammans med skolorna i våra områden. Det ger oss möjligheter att ännu bättre samarbeta med skolan och samtidigt kan vi kartlägga skolans utveckling under dessa 175 år.

– Vi vill arbeta kring hembygdsgårdarnas och kulturarvsföreningarnas roll för besöksnäringen. Ett första steg blir att samla de föreningar som ligger efter St Olofsleden och se på vilket sätt de kan dra nytta av och serva de som vandrar längs den.

– Vi vill fortsätta att arbeta fram ett registreringssystem för våra föremål ute i föreningarna.

Förutom dessa punkter finns naturligtvis allt vardagsarbete, som ni i föreningarna alltid gör.

Det första som händer i vår är att vi samlas till den traditionella Hembygdskonferensen på länsmuseet Murberget lördagen den 18 februari. Programmet kommer att ha tyngdpunkt på skoljubileet och besöksnäring. Detaljprogram kommer att skickas ut i veckan.

Medelpads Hembygdsförbund har fått information från Skogsstyrelsen att de har ett arbetsmarknadsprojekt LAMPA som sysselsätter arbetslösa inom den gröna näringen. Projektet kan hjälpa föreningar att utföra uppdrag med skoglig anknytning. Några från styrelsen kommer att träffa Skogsstyrelsen den 30 januari. Vi kommer sen att gå ut med mer information men börja redan nu och fundera på om ni har lämpliga arbetsuppgifter.

Till slut har jag blivit kontaktad av en studerande från Trondheims högskola, bördig från Medelpad. Han skriver på en avhandling rörande utdragssängar från Medelpad och vill komma i kontakt med hembygdsföreningar som i sina samlingar har sängar. Han ska besöka vårt område i februari. Hans e-mail adress är [email protected]

Har ni funderingar ut i föreningarna om dessa eller andra frågor, så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hembygdshälsningar

Margareta Johansson
Ordförande i Medelpads Hembygdsförbund
Telefon 070-2633850 eller e-mail [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter