Verksamhetsplan 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR MEDELPADS HEMBYGDFÖRBUND 2015.

Medelpads Hembygdförbund vill vara ett stöd för sina medlemsföreningar. De idéer som kommer till förbundet från föreningarna ska tas till vara och utvecklas vidare. Samtidigt ska föreningarna känna stöd hos förbundet och få hjälp när de behöver det.

Dialogen med föreningarna behöver ständigt förbättras. Här kan vår hemsida spela en viktig roll som förmedlare av nyheter och som kontaktlänk mellan oss alla. Sveriges Hembygdsförbunds hemsida förbättrar också kontakten ut till föreningarna. Till vår hjälp finns vår kulturarvskonsulent Margareta Bergvall på länsmuseet Murberget.

Mycket återstår att göra för att kommuner, landsting och länsstyrelse ska få fördjupad kunskap om vilken viktig resurs hembygdsföreningarna är, för bevarandet av det lokala kulturarvet. Sveriges Hembygdsförbund har under 2014 arbetat aktivt ut mot media för att fördjupa bilden av allt som sker i föreningarna. Vi måste fortsätta att stärka vårt “varumärke” och ständigt förmedla kunskapen om den insats av ideellt arbete, som våra medlemmar utför.

Viktiga arbetsområden under 2015.

Hembygdens kulturarv i Västernorrland.

Viktigt att vi fortsätter arbetet med att ordna upp våra arkiv och digitalisera dem.

Kulturmiljövården i skogen

Stormen Ivan förändrade stora skogspartier. I spåren följde också att nya områden avverkades. Vad händer med kulturarvet i skogen i samband med uppröjningarna och avverkningarna?

Industrihistoria

Medelpads Hembygdsförbund tillsammans med Alnö Hembygdsförening ingår idag i en arbetsgrupp som leds av Sundsvalls museum kring industriarvet på Alnö.

Europeiska landskapskonventionen

Landskapskonventionen slår fast att medverkan av bygdens invånare är viktigt i samtalet om framtiden och att vi i hembygdsrörelsen vill delta i den diskussionen.

Landsbygdspengar

Regeringen har avsatt 20 miljoner per år under 4 år för att stärka hembygdsgårdarnas betydelse för sitt område. Medelpads Hembygdsförbund kommer att följa vilka beslut som tas om bidragen och informera vidare ut till föreningarna

100-års jubileet

Sveriges Hembygdsförbund firar 100 års jubileum 2016. Det ska märkas i hela Sverige, också i Medelpad.

Tidningen Hembygden

Vår tidning behöver utvecklas vidare för att anpassas till vår ekonomi.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter