Styrelseprotokoll 2015-08-24

Medelpads Hembygdsförbund

Protokoll från styrelsemöte Hässjö församlingshem 2015-08-24

Närvarande  Margareta Johansson Indal
Anne Strandlund Alnö
Lars-Erik Larsson Torp
Anders Hammarberg Selånger
Thore Matsson Borgsjö
Yvonne Uhlin Liden
Inga Öström Njurunda
Staffan Eriksson Ljustorp
Eva Niskanen Gudmundstjärn
Gunn Britt Ullberg Sättna
Karl-Ingvar Ångström Borgsjö
Inger Bylund Hässjö

1 Mötets öppnande
Ordförande Margareta öppnade mötet och hälsade välkommen.

2 Dagordningen godkändes

3 Föregående mötesprotokoll lades efter genomgång till handlingarna.

4 Rapporter
Ekonomi
Kassören Yvonne föredrog den ekonomiska rapporten. Alla medlemsföreningar har nu betalat.
Kulturarv Västernorrland
Karl-Ingvar meddelade att det finns lite pengar kvar i projektet. Angeläget att vi stöttar Bygdeband. För närvarande har två hembygdsföreningar börjat använda Bygdeband, Selånger och Borgsjö.
Ett utmärkt forum att marknadsföra våra aktiviteter, lägga ut bilder, m.m. Än så länge är det gratis att använda Bygdeband men det finns ett avtalsförslag att kommuner, företag m.fl. ska kunna få access mot att betala en avgift.
En fråga ställdes hur IT-kommittén ska kunna hjälpa föreningarna att komma igång.
Västernorrlands hembygdsråd
Ordföranden rapporterade från möte med Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund. Landstinget borde avsätta pengar till Länsmuséet som i sin tur skulle kunna stötta föreningarna att medverka med aktiviteter i samband med Hembygdens år.
E4-syd.
Det har framkommit klagomål på skyltningen vid nya E4. Svårt att hitta t.ex. till Svartviks industriminnen, Nolby högar m.fl. ställen. Ordförande Margareta ska utforma en skrivelse till Trafikverket angående detta.

5 Hembygdens år 2016
2016 är det hembygdens år. Helena Hammarskiöld kommer den 9 oktober för att informera om detta.
Förslag har framlagts att föreningarna i Medelpad och Ångermanland ska ha en gemensam utställning på Länsmuséet och kanske seminarier i olika ämnen. Sista helgen i augusti 2016 blir det en Hembygdens helg på Nordiska muséet i Stockholm med olika aktiviteter och galafest på lördag kväll. På söndag blir det folkfest på Skansen.
Vill vi vara med? Fundera på detta! Kom med förslag!

6 Höstmöte på Sveriges hembygdsförbund, framtidsseminarium
Höstmötet kommer att äga rum helgen 17-18 oktober någonstans i Stockholm.
Inger utsågs att delta.

7 Gränsträff i Härnösand 17-18 oktober
Ordföranden meddelade att en gränsträff är inplanerad.

8 Kurs i sökning av projektpengar någon dag 12-15 oktober
Det kommer att anordnas en kursdag på Länsmuséet i Härnösand med genomgång av de möjligheter som finns att söka pengar för olika projekt.

9 Övriga frågor
Bestämdes att ha nästa styrelsemöte på Ljustorps hembygdsgård måndag den 26 oktober.

10 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Ordförande                                                           Vid protokollet

Margareta Johansson                                         Inger Bylund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter