Ordförandebrev 2015-02-15

Till medlemsföreningarna i Medelpads Hembygdsförbund.

Nu har vårljuset börjat att hitta in genom fönsterrutorna här i Loning och jag känner,

att det är dags att tänka framåt mot vårens möten.

Lördagen den 7 mars träffas vi på Murberget, Länsmuseet i Härnösand för den traditionella Hembygdsträffen. Årets tema är “Barn och Unga” och det blir spännande berättelser om hur man kan locka och möta den besöksgruppen – både från vårt län och från andra områden. Detaljerat program kommer om några dagar.

Söndagen den 26 april är det dags för Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte. I år är det Tuna Hembygdsförening som står som värd. Inför årsmötet vill jag påminna om föreningarnas möjlighet att nominera ledamöter till styrelsen. Valberedningens ordförande är Jörgen Nilsson, Attmars Hembygdsförening, telefon 060-25023 eller 070-5825023.

Tänk också på att Ni kan väcka förslag eller lägga motioner till årsmötet om frågor Ni tycker förbundet ska driva.

Sveriges Hembygdsförbunds stämma genomförs i år i Falun den 29 – 31 maj i Falun. Årets tema är “staden som hembygd” och ämnet kommer att diskuteras på seminarier under fredagen. Lördagen är stämmodag och söndagen ägnas åt utflykter i landskapet. Stämman är öppen för alla medlemmar i förbundet. Ta chansen och upplev en stämma och/eller delta i seminarierna.

Förra regeringen avsatte 80 miljoner under 4 år (20 miljoner/år) för utveckling av hembygdsgårdarna. Denna gång är det landsbygdspengar som avsatts och stödet fördelas av Jordbruksverket. Exakt hur kriterierna för pengarna ser ut är ännu inte klart men den 20 februari träffar Hembygdförbundets ordförande Birger Svanström och generalsekreterare jordbruksverket och efter det bör reglerna vara klara. Jag återkommer då med närmare uppgifter om hur man söker pengarna och vad man kan få stöd för.

Våran tidning Hembygden, som kommer ut fyra gånger per år, ryms inte inom nuvarande budget. Vi har svårt att få gehör hos landstinget för ökat bidrag. Vi får för närvarande (2014) 60 000 kronor, Ångermanland och Medelpad tillsammans. De pengarna täcker inte tidningens kostnader. På vårt årsmöte måste vi därför ta upp frågan om vi ska fortsätta med tidningen eller inte och om vi ska fortsätta, att arbeta in kostnaden i vår budget.

Till slut, kom ihåg att Ni alltid kan ta kontakt med mig, om Ni har frågor eller förslag på verksamhet.

 

Margareta Johansson

Telefon 060-93111 eller 070-2633850 eller e-mail [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter