Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för Medelpads Hembygdsförbund 2014.

Anslutna föreningar (21):
Alnö, Attmar, Borgsjö, Gudmundstjärns intresseförening, Haverö, Holm, Hässjö, Indal, Indals Vävstuga, Liden, Ljustorp, Medelpads fornminnesförening, Njurunda, Njurunda spelmanslag, Selånger, Stöde, Föreningen Svartviksdagarna, Sättna, Torp, Tuna och Tynderö. Antal medlemmar

Styrelsens sammansättning
Ordförande Margareta Johansson Indal
Vice ordförande Anne Strandlund Alnö
Kassör Yvonne Uhlin Liden
Sekreterare Inger Bylund Hässjö
Vice sekreterare Gun-Britt Ullberg Sättna
Margaretha Ljusberg Selånger
Lars-Erik Larsson Torp
Thore Mattsson Borgsjö
Sonja Philipsson Holm
Eva Niskanen Gudmundstjärns intresseförening

Suppleanter Sten Ekström Tynderö
Anders Nigard Ljustorp
Anders Hammarberg Selånger
Ulla-Britt Lagergren Tuna
Jan-Olof Engblom Attmar
Karl-Ingvar Ångström Borgsjö

Adjungerad Bengt Wiklund Alnö

Möten
Under året har styrelsen i Medelpads Hembygdsförbund haft 6 sammanträden förutom årsmöte och julavslutning. Vid mötena har vi gästat olika hembygdsföreningar. Detta har gett styrelsen möjlighet att möta föreningarna och höra om deras verksamhet, både om glädjeämnen och bekymmer. Det har också givits utrymme att informera om aktuella frågor i länet och i Sveriges Hembygdsförbund.

Årets första möte i januari var vi gäst hos Selångers hembygdsförening . Föreningens ordförande Laila Grubb berättade om arbetet kring S:t Olofsleden som berör flera av våra hembygdsgårdar.

Mötet beslöt att lämna in en motion om bevarandet av det industriella kulturarvet till Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma, samt att nominera Margareta Johansson till förbundsstyrelsen.

I mars stod Indals hembygdsförening som värd. Bengt Wiklund rapporterade från Sveriges Hembygdsförbunds kassörsträff. Handlingarna inför årsmötet gicks igenom.

Jörgen Nilsson från valberedningen berättade om nomineringarna till styrelsen. Styrelsen framhöll vikten av, att de valda deltar i styrelsemöterna.

Bengt Wiklund valdes att representera Medelpad vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Lindköping.

Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte hölls söndagen den 27 april i Tynderö hembygdsgård . Föreningens ordförande Sten Ekström hälsade ombuden från hembygdföreningarna välkomna. Mötet genomfördes sedan i god anda.

Mötet beslöt att höja medlemsavgiften till 17 kronor vilket var en konsekvens av avgiftshöjningen till riksförbundet.

Till Årets Medelpading valdes, enligt Tynderö hembygdsförenings förslag Anders Lagerqvist, som spelar och har spelat under många år, en viktig roll i hembygdsföreningen, bygdegårdsföreningen och kyrkan i Tynderö.

Konstituerande styrelsemöte hölls på Lidens hembygdsgård den 27 maj. Till kassör omvaldes Yvonne Uhlin till vice ordförande Anne Strandlund, till sekreterare Inger Bylund och till vice sekreterare Gun-Britt Ullberg.

Bengt Wiklund och Margareta Johansson rapporterade från Riksstämman i Lindköping. Med anledning av en skrivelse från Selångers hembygdsförening om hembygdsgårdarnas samlingar beslöt styrelsen, att till hösten anordna en temadag kring ämnet.

Den 28 augusti träffades styrelsen på Ljustorps hembygdsgård . Efter att föreningen hälsat välkommen med gott fika, berättade man om föreningens verksamhet. Därefter vidtog styrelsemötet.

Stöde hembygdsförening

hälsade välkommen till Huberget den 30 oktober. Ordförande Tomas Wallin berättade om föreningens verksamhet. Efter rapporter diskuterade programmet för Medelpads hembygdsförbunds höstmöte den 22 november.

Julavslutningen skedde i samband med Medelpads Fornminnesförenings julträff den 4 december. Vi fick höra om jultraditioner av Ulrika Stenbäck-Lönnqvist från Sundsvalls Museum. Därefter vankades julmacka, kaffe och lussebulle innan Jürgen Holoch avrundade kvällen med att berätta om sydtyska julseder.

Länsmuseet tillsammans med Ångermanlands HBF och Medelpads HBF bjöd in till Hembygdsträff den 22 februari. Temat för året var film och det djupaste intrycket gjorde filmen om och med Sören Byström från Himmelssjön utanför Skorped. Dessutom berättade Viktoria Hallberg från Sveriges Hembygdsförbund och landskapsarkitekt Bengt Schibbye om ELC (Europeiska landskapskonventionen), vilket öppnar nya möjligheter för hembygdsföreningarna, att engagera sig i utvecklingen av hembygden.

Höstmötet

den 22 november var på Alnö hembygdsgård. Katarzyna Forsberg pratade om våra samlingar och ställde frågorna; Får man gallra? Hur ska vi vårda våra samlingar? Vad ska vi samla på? Måste alla hembygdsgårdar samla på samma föremål eller kan vi specialisera oss? Hon tyckte att vi la ner alldeles för mycket kraft på att samla på våra föremål och för lite kraft på varför vi samlar och vad vi vill förmedla med våra samlingar.

IT-kommittén

IT-kommitté har under året följt och utvecklat projektet Hembygdens Kulturarv i Västernorrland. Vid sidan av detta viktiga arbete har man fortsatt att granska utvecklingen av Bygdeband.

Västernorrlands Hembygdsråd

Västernorrlands Hembygdsråd är ett samarbetsorgan mellan Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund och länsmuseet Murberget. Kulturarvskonsulent Margareta Bergvall är sekreterare i rådet.

Under året har rådet bland annat arbetar med
– Hembygdsträffen
– Öka förståelsen för hembygdsrörelsen i landstingets “Kulturplan”.
– Tidningen Hembygden
– IT-kommittén och projektet “Hembygdens kulturarv i Västernorrland”

Representation

Medelpads hembygdsförbund har under året varit representerade i:
– Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Lindköping genom Bengt Wiklund
– Sveriges Hembygdsförbunds höstmöte i Marstrand genom Ove Johansson
– Sveriges Hembygdsförbunds styrelse genom Margareta Johansson
– Länsmuseet Murbergets styrelse genom Margareta Johansson med Lars-Erik Larsson
som ersättare.
– Härnösamds stifts resursgrupp för Pilgrimsfrågor genom Laila Grubb.

Uppdrag

Västernorrlands Hembygdsråd Margareta Johansson, Lars-Erik Larsson,
Karl-Ingvar Ångström Ersättare Anne Strandlund
IT-kommittén Karl-Ingvar Ångström och Olle Burlin.
Redaktionskommittén Anders Sällvin och Margareta Johansson
Webbansvarig Bengt Wiklund
Försäkringsansvarig Anne Strandlund
Ansvarig för Pilgrimsfrågor Laila Grubb

Slutord

Vi i styrelsen kan åter se tillbaka på ett intensivt år med många frågor kring vår verksamhet och det fortsatta arbetet med att fortsätta att lyfta fram vår verksamhets betydelse för bilden av hembygden och vår lokala historia.

Sveriges Hembygdsförbund har under året förstärkt pr-arbetet kring hembygdsrörelsen och det har märkts även lokalt. Media har intresserat sig för vår verksamhet och pressmeddelandena om det ideella arbetet i hembygdsföreningarna blev till artiklar om hur mycket arbete som krävdes för att erbjuda kommuninvånarna och besökarna berättelsen om vår lokala historia.

Vi har också orkat börja prata om våra samlingar, vad ska vi samla på och på vilket sätt. Idag behöver hembygdsföreningarna även ta plats i den lokala debatten om vilken hembygd våra barnbarn ska ärva. Då måste vi ha krafter över och “släppa knuten” på gården för att delta.

Till slut vill vi i styrelsen tacka alla er där ute i verksamheten som orkar arbeta vidare med att bevara vårt lokala kulturarv. Utan ert arbete skulle mycket av vår historia försvinna in i glömskan. Nu blickar vi framåt mot 2016 då hembygdrörelsen firar att vi funnits i 100-år. Det jubileet firar vi genom att visa, att vi behövs även för framtidens berättelse om bygdens historia.

Medelpad 2015.03.30

Margareta Johansson     Yvonne Uhlin               Anne Strandlund               Inger Bylund

Gun-Britt Ullberg            Margareta Ljusberg    Lars-Erik Larsson            Thore Mattsson

Sonja Philipsson   Eva Niskanen

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter