Årsmöte 2014

Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte den 27 april i Tynderös hembygdsgård,

I strålande solsken möttes representanter från medlemsföreningarna i Medelpads Hembygdsförbund till årsmöte på Tynderös hembygdsgård. Föreningens ordförande, Sten Ekström hälsade de ca 40 deltagarna välkomna och han blev sedan även vald att leda mötet med Inger Bylund från Hässjö hembygdsförening som sekreterare.

Årsmötet förflöt lugnt, verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades med godkännande till handlingarna och på revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen omvaldes i helhet och verksamhetsplanen godkändes. Mötet beslöt att höja avgiften till förbundet med fem kronor, vilket motsvarar Sveriges Hembygdsförbunds höjning för 2015.

2014-04-27 19.03.05Fotograf: 2014-04-27 19.03.05

Till årets Medelpading valdes på förslag av värdföreningen Anders Lagerkvist. Anders är ordförande i Tynderö Bygdegårdsförening, som arbetar nära tillsammans med hembygdsföreningen. På vinterhalvåret förlägger hembygdsföreningen sin verksamhet dit och man äger också gräsklippare och annan utrustning tillsammans. Anders har också varit drivande i de Leader-projekt som återställt naturområden runt Tynderö kyrka. Anders belönades med Svenska Hembygdsförbundets hedersnål, diplom och blommor.

Margareta Johansson

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter