Källberget

Flygfoto från före 1950.
Källberget 1939

Areal: Totalt 31 har, därav 23,5 åker. Taxeringsvärde: 21.700 kr.

Jordart: Övervägande lerblandad avartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Övervägande blandad barrskog.

Mangårdsbyggnad uppförd på 1880-talet, om- och tillbyggnad 1922. Ladugård uppförd omkring 1893, om- och tillbyggd 1936. Gården elektrifierad. 3 hästar, 8 kor, 6 ungdjur, 5 gödsvin, ca 30 höns.

Gården till släkten på 1880-talet genom köp av nuvarande ägares farfar Johan Jansson. Nuvarande ägares fader övertog den 1911 och innehade den till 1939, då nuvarande ägare tillträdde.

Ägare: Johan Artur Johansson f. 28/4 1905. Son till Johan Johansson och han hustru Anna Vilhelmina f. Olsson. Gift 26/6 1938 med Elsa Helena f. Vidner. Barn: Jan Ingvar f. 1939.

Källa: Svenska Gods och Gårdar, 1939.


Förening:

Medåkers Hembygdsförening

Skapad av: Medåkers Hembygdsförening (2014-06-20 00:01:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Medåkers Hembygdsförening (2015-03-19 16:35:50) Kontakta föreningen