Vår vision


En levande hembygd öppen för alla
-
vi ska värna kulturarvet över tid
- vi ska vara
en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
- vi ska verka i lands- och stadsbygd
- vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Hembygdsrörelsens vision antogs vid riksstämman 27 maj 2017 i Uddevalla.

Vår grundsyn
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar 
kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.
Här möta alla generationer. 

Förening:

Medåkers Hembygdsförening

Skapad av: Gerd Köld (2019-03-05 09:01:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gerd Köld (2019-03-05 17:28:57) Kontakta föreningen