Information om 2021

Image

Nu är vi redan en bit in på det nya året och fortfarande styr coronapandemin över verksamheten. Vi kommer att genomföra ett årsmöte utomhus på Abramsgården den 7 juni men midsommarfirandet och spelmansstämman är inställda. Öppet på Abramsgården söndagar i juli kl. 14.00 - 16.00. 

Vi ser tacksamt att medlemsavgiften 2021 betalas så snart som möjligt. Oförändrat 100:-/person men högst 150:-/hushåll. 
Bankgiro 794-9910. 

Det finns fortfarande almanackor att köpa hos Gerd Köld, Bejbyvägen 6 eller hos gårdsbutikerna i Smedby och Travarbo.
Tack för ditt stöd till Medåkers Hembygdsförening!

Evert Karlssons tavlor
Evert Karlsson teckningar

Editerad av: Gerd Köld (2021-07-02 17:33:57)