Vårt utsiktstorn behöver repareras

Tornet byggdes 1957 och har stått sig bra genom årens lopp. Men hackspettarna har hackat på det länge. Och värst är det på den sydöstra knuten där vajern går in. Där måste det förstärkas. Vi har en offert från en byggfirma.

Utsiktstornet, trasig hörnstolpe

Editerad av: Charlotte Ullberg (2021-04-06 09:20:34)