Utställningen Lort-Sverige i Prästgårdsfjöset

I Prästgårdsfjöset visas utställningen Lort-Sverige fram till den 26 augusti onsdagar, lördagar och söndagar kl. 11-17.

1938 utkom boken Lort-Sverige som var resultatet av en studieresa som författaren Ludvig Nordström gjorde genom hela landet. Boken väckte stor uppmärksamhet och avslöjade stora hygieniska brister både i städerna och på landsbygden. Resan gick även genom våra trakter. Vår utställning visar standarden i en bostad för 80 år sedan med tidstypisk möblering och utrustning. Foto: Hans-Olof Nylén.

Barnens dag 2018

Barnens dag 2018 gynnades av fint väder och många barn som tog för sig av utbudet. Att blåsa sopbubblor tycker alla barn om. Foto: Hans-Olof Nylén.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter