Styrelsen


 

Styrelsens sammansättning 2019-2020

Image

Ordförande:
Göran Kristensson, [email protected]
mobil: 070 79 54 502

 

Image

Vice ordförande:
Rolf Erneborn, [email protected],
mobil: 073 78 56 091

 
Image

Sekreterare:
Peter Jitzmark, [email protected]

mobil: 0709 54 17 37

 

Image

Kassör:
Anette Dahlström, [email protected],
mobil: 070 88 68 711

 
Ledamöter:        
Image

Elisabeth Kaldén,  [email protected]

mobil:0737 24 36 08

 
Image
Christina Svensson, [email protected],
mobil: 073 93 35 405
 
Image
Maj Nilsson, [email protected],
mobil : 070 57 61 137
 
Image
Meta Grundén, [email protected],
mobil; 070 65 60 904
 
Suppleanter:  

Image

Hugo Ahlberg, [email protected],
mobil: 070 33 60 950

 

Image

Karl Löfgren, [email protected]
mobil: 072 966 06 06

 

Image

Christer Berndtsson, [email protected]
070,4 94 87 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Löfgren, [email protected], mobil: 072 966 06 06

Christer Berndtsson, [email protected], mobil: 0704 94 87 57

 

 

Editerad av: Göran Kristensson (2020-08-23 08:25:36)