Styrelsen


 

Styrelsens sammansättning 2019-2021

Image

Ordförande:
Göran Kristensson, [email protected]
mobil: 070 79 54 502

 

Image

Vice ordförande:
Rolf Erneborn, [email protected],
mobil: 073 78 56 091

 
 

Sekreterare:

Image

Elisabeth Kaldén,  [email protected]

mobil:0737 24 36 08

 

 

Image

Kassör:
Anette Dahlström, [email protected],
mobil: 070 88 68 711

 
Ledamöter:        
 
Image

Peter Jitzmark  [email protected]
0709 54 17 37

 

 
Image


Christina Svensson, [email protected],
mobil: 073 93 35 405

 

Image

Maj Nilsson, [email protected],
mobil : 070 57 61 137
 
 
Image

Meta Grundén, [email protected],
mobil; 070 65 60 904
 
 
Suppleanter:  
Image

Hugo Ahlberg, [email protected],
mobil: 070 33 60 950

 
Image

Karl Löfgren, [email protected]
mobil: 072 966 06 06

 

Image

Christer Berndtsson, [email protected]
070,4 94 87 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Marstrands Hembygdsförening

Skapad av: Göran Kristensson (2019-01-13 08:40:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Meta Grundén (2021-02-23 11:08:05) Kontakta föreningen