Föreningens historia


Föreningen bildades den 15 maj 1929 som Marstrands Fornminnesförening. Den drivande kraften var målarmästare Thure Bonander (1883-1975) som hade samlat in gamla föremål sedan början av 1920-talet. Föreningens första ordförande blev rektorn Gustav Cedervall.

 

År 1924 köpte Bonader ett gammalt båtsmanstorp från Tolleby på Tjörn, vilket plockades ner och fraktades till Marstrand. Det återuppfördes i Sankt Eriks Park vid den gamla kägelbanan.

Torpet invigdes 1926 av chefen för Skeppsgossekåren som då var förlagt till staden.Image

 

Bonander utökade ständigt samlingarna och med tiden blev torpet för litet. 1934 fick föreningen hyra fångvalv nummer 18 på Carlstens fästning. Lokalerna invigdes den 27 juli med general Naukoff som högtidstalare. Utrymmet var dock inte speciellt lämpat för fornminnen på grund av fukt. 1949 flyttades de till vinden på Kruthuset på fästningen.

 

1967 köper föreningen alla de föremål som har varit hans personliga egendom för 10 000 kronor. I samband med en renovering av Kruthuset 1975 måste samlingarna flyttas, men någon lämplig lokal var inte att finna i en handvändning. Rådhuset vid Torgets står tomt och skulle vara ändamålsenligt. Föreningen tar kontakt med Kungälvs kommun, i vilken Marstrand ingår sedan 1971, som dock svarar nej, huset ska säljas. I oktober 1977 ockuperar föreningen Rådhuset och flyttar dit de värdefullaste föremålen. Efter långa och många förhandlingar med kommunen och dess kulturnämnd blir det ett avtal om renovering och 1982 k-märks huset. Efter en stor insats av frivilliga kan det återinvigas 1983.

 

Idag disponerar föreningen ett kontors-och arkivrum på andra våningen och källaren där föremålen förvaras i anpassad temperatur och fuktighet. Bakom Rådhuset har vi en gammal personal- och ekonomibyggnad som renoverades utvändigt av kommunen och invändigt av föreningen. I denna byggnad visar vi varje år delar av våra samlingar, kompletterade med fotografier.

 

Förening:

Marstrands Hembygdsförening

Skapad av: Meta Grundén (2019-01-13 08:27:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Meta Grundén (2019-04-09 14:15:05) Kontakta föreningen