Medborgarförslag att behandlas av kommunfullmäktige i Skutskär onsdagen 12 dec 2018 kl. 18.30


Vi, 161 personer i Marma med omnejd, uttryckte redan i januari 2017 ett förslag om fartdämpande åtgärder på väg 291 förbi Marma vid Dalälven med den på platsen korsande Upplandsleden - men tyvärr har inget konstruktivt hänt!
Förutom att polisen har haft flera fartkontroller.-

Men vi föreslår;
- Att det övergångsställe som förr fanns återställs,
- Att sträckan med 50 km förlängs åt båda hållen,
- Att en fartkamera sätts upp.

Allt detta INNAN en olycka händer!
Tillbud har redan förekommit!

Anmält av Lars Gustafson, ordförande i Föreningen Marmabygden

Förening:

Föreningen Marmabygden

Skapad av: (2018-11-26 19:02:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Marmabygden (2019-01-30 18:53:17) Kontakta föreningen