Bli medlem i FMB!


Välkommen som medlem i FMB!

Föreningen Marmabygden är en ideell förening för Historia – Kultur – Natur och framtid. Föreningens årsmöte hölls i Flottarkojan torsdagen den 20 maj 2021. FMB är ansluten till Upplands Fornminnesförening och Sveriges Hembygdsförbund. Vår uppgift är att försöka bevara det lokala kulturarvet.

Vi äger, vårdar och driver Flottarkojan med utställning, bryggan, paviljongen och intilliggande båtar och kanoter, fågeltornet ”Knut” samt informationstavlorna om Marma längs Dalälvsstranden.

Vi utför dessutom följande:
*Öppet i Flottarkojan på söndagar kl. 12-15 under juni – augusti då vi välkomnar skolklasser, grupper från företag och organisationer
*Erbjuder turer med Flottarbåten STORA
*Hjälper till att saluföra de tre Flottningshistoriska skrifterna av Jarl Holmström
*Sköter om ”Långbryggan” som främst är avsedd för att sitta och njuta av Dalälven och en kopp kaffe. För allas trevnad är den inte avsedd som fiskebrygga!
*Ordnar loppis och veteranbilträff.
*Inbjuder alla i kommunen boende rullstolsburna och rollatorberoende till en årlig bryggbåtstur med kaffe och underhållning. Årets bryggbåtstur gjordes torsdagen 5 juli kl. 13-15.30.
*Kämpar för att det ska ordnas fartdämpande åtgärder vid väg 291 förbi Marma, så att alla kan gå säkert över vägen. Tillsammans med andra föreningar i Marma ordnade vi 2017 ett stort namnupprop till Trafikverket och Älvkarleby Kommun
*Dialog med ansvariga för Marma Läger och Skjutfält angående bl.a. bär- och svampplockning
*Arrangerar ”Berättarcafèer” med intressanta ämnen
*Ordnar bussrundturer med guidning samt efterföljande filmkvällar som dokumentation

VÄLKOMMEN som medlem i FMB!
Årsavgiften är 50:- per person och betalas på bankgiro 189-5168 eller till föreningens Swishkonto 1230643585.
Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och ev. e-postadress på betalningen!
När du blir medlem hos föreningen Marmabygden accepterar du också vår datapolicy och vår behandling av personuppgifter som följer de regler och bestämmelser som anges i GDPR samt godkänner att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information.

Förening:

Föreningen Marmabygden

Skapad av: (2018-09-17 22:50:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Marmabygden (2021-06-23 16:51:59) Kontakta föreningen