Kulturarvsdagen firades i Marma vid Flottarkojan

Lars Gustafson kåserade med glädje vid Kulturarvsdagen i Marma om de fem underbara somrarna som flottare under tonårstiden, dels vid skiljet på Rämsön, nära Söderfors, samt i Storfjärden i Marma och vid Hålldammen nära Älvkarleö Bruk.  Många är de sjunkmassabitar och timmerstockar som vi ungdomar rensade ur fjärden i Marma samt drog upp sjunktimmer vid Hålldammen för vidare transport till Skutskär och Korsnäs i Bomhus! ”Jag var ung en gång för länge sen, en flottare med färg….”


Editerad av: Lars-Ivar Hansson (2021-09-18 19:23:17)