Rydboholms Slott


Utflykt till Rydbohomls Slott den 21 juli 2019.

                               Image

Till denna utflykt hade 17 markimbor hörsammat inbjudan.

Start vid Markims Kyrka och gemensam avfärd i egna bilar mot Arninge och Rydbo där vi svängde ner i alle´n mot slottet.  Där mottogs vi av Lennart Lenke, som var vår guide för dagen på vandringen i den Engelska Parken, som tillhör Rydboholms ägor.

            Image

Lennart L. som guidade oss runt i parken. Foto: Kjell Qvarnström

 

                 Image

                   Urstigning. . Foto: Kjell Qvarnström

                                         Image

                                          Fler urstigna. . Foto: Kjell Qvarnström

 

 

Image

Guidningen inleds. på parkeringen vid slottet. Foto: Kjell Qvarnström

 

 

                                                                     Image

                                                                       Åhörare. . Foto: Kjell Qvarnström

 

Image

Fler åhörare. . Foto: KjQv

Image

Om historien. . Foto: KjQv

Nu fick vi veta en del om Rydboholm Slott, hur Gustav Vasa hade bott här under sin utbildning på 1700-talet, hur ägandet gått från Vasaätten till Brahe ätten sedan till von Essen och senare till nuvarande ägaren familjen Douglas.  

Att  M F Brahe tog vid 1756 och genom resor förkovrade sig ang. parker och förädlade baockparken  och lät anlägga en ny park enligt engelskt mönster till skillnad mot den barockpark som fanns närmast slottet. Enligt en plan planterades nordiska arter Alm, Lind och Bok i olika formationer med olika syften på en 30 Ha stor yta. Här anlades välkrattade stigar runt i parken. 

 

Image

Plats fido ! . Foto: KjQv

                                                            Image

Rundar bommen. . Foto: KjQv

             Image

              Ishuset. . Foto: KjQv

                                           Image

Ishus där man förvarade is och med en lokal på öb för intagande av isad punsch. Foto:   KjQv

 

         Image

          Välväxt Gran. silvergran enl. Bernt. Foto: KjQv  

                                                                           Image

En uthuggen "gata " i skogen ner mot sjön för utsiktens skull. 

 

Image

Skogshyddan. . Foto: KjQv

 

Image

skorsten direkt på berget. . Foto: KjQv

 

                                                                                      Image

                                                                                         Fågelbo direkt på vägg. . Foto: KjQv  

   

       Image

        Minnesmärke. Brahe reste efter sin 1a hustru.. Foto: KjQv

                                                          Image

                                                            Minnessten 1a hustrun.  C M Brahe reste denna nere vid vattnet                                                                                                                    lång tid efter hennes död  .    Foto: KjQv

 

Image

Templet nedanför minnesmärket. . Foto: KjQv

 

Image

Tempel. vid eng parkens västra del vid vattnet. . Foto: KjQv

 

                    Image

                      Fikarast vid strandkanten. . Foto: KjQv

 

Image

Närmast vattnet. . Foto: KjQv

                                     Image

                                       Fikarastare. . Foto: KjQv

 

Image

På march igen. . Foto: KjQv

 

Image

Diogenes tunna vid Hällsundet.   Foto: KjQv

Image

Ser du hjorten. . Foto: KjQv

  

Obelix

Obelisk

 

 

Image

Obelisk på parkens högsta punkt. Inom synhåll från slottet . Foto: KjQv

 

Image

"Smygbild" på slottet. . Foto: KjQv

 

                            Image

                              Slott och barockpark. . Foto: KjQv

    

Image

In mot barockparken. närmast slottet. Foto: KjQv

 

Och så var vandringen slut och endast  applåder och tack till den eminente, kunnige guiden, Lennart. återstod. Ja och så hemfärden förstås och vädret höll sig ända hem men strax kom regnet. Vilken turdag det blev!

 

RETUR

Förening:

Markims Hembygdsförening

Skapad av: Kjell Qvarnström (2019-07-22 09:23:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kjell Qvarnström (2019-07-22 19:14:35) Kontakta föreningen