Runstenar i Markim


 

RUNSTENAR

Det finns ett antal runristningar runtom i Markim, innalles 6 st.

En av dem är en häll uppe vid Snåttsta och de övriga är runstenar

samtliga med en förklarande skylt invid.

Runstenarna härrör från ca 1000-talet och berättar sin del av historien om trakten

om folket, om deras förhållanden mm.

 

 

Denna sten står vid Markims kyrka på norrsidan. En del saknas 

på den och man tror att den kan finnas inmurad någonstans i kyrkan.

Image

Beskrivning: U325 sten Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U325 Skylt Fotograf: KjQv

 

Denna återfinns vid Husby nedanför Husby Gård och dubbelkurvan utmed vägen.

Image

Beskrivning: U326 Sten Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U326 Skylt Fotograf: KjQv

 

Vid Stora Lundby och söder om vägen och ladugården står denna på kullen 

med utsikt över ängarna nedanför.

Image

Beskrivning: U328 Sten Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U328 Sten 2 Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U328 Skylt Fotograf: KjQv

 

Väster om Snåttsta utmed en gammal väg, Bastavägen,  står dessa två stenar

på åkerkanten.

Image

Beskrivning: U329 Sten Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U329 Skylt Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U330 Sten Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U330 Skylt Fotograf: KjQv

 

Hällen finns vid Snåttsta i hästhagen sydöst om bebyggelsen.

Image

Beskrivning: U331 Häll Fotograf: KjQv

Image

Beskrivning: U331 Skylt Fotograf: KjQv

 

Man kan finna mer och utförligare information via dessa länkar :

https://www.arctaedius.com/markim/stenar.htm

 

https://kulturbilder.wordpress.com/2013/07/27/runstenar-uppland-u-325/

 

https://kulturbilder.wordpress.com/2013/07/27/runstenar-uppland-u-326/

 

TILLBAKA

Förening:

Markims Hembygdsförening

Skapad av: Kjell Qvarnström (2019-02-03 15:38:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kjell Qvarnström (2020-11-16 13:01:44) Kontakta föreningen