Uppdateringar


UPPDATERINGAR.

 

Datum                 Åtgärd

 

2020-11-17          Lagt till en sida ang.  renovering av kyrkomuren.

 

2020-11-16          Lagt till ett vägnamn till placering av en viss runsten

                               samt info om hemb dag 2020

 

2019-10-28         Tagit bort  information om ny sida på startsidan.

 

2019-07-08         Gökafton 2019 inlagt.

 

2019-04-22         Info om utflykt till Rydboholm inlagt.

 

2019-03-24         Efter pgm uppdateing; Ändrat rubriker i Galleri för att lättare kunna hitta                                      dem.

 

2019-02-24         Sida  Arbetsmaterial kompletterats med mer innehåll, Aktiviter

                             uppdaterat, hembygdsdag  2004 tillagt.

2019-02-10         Rubrikordning ändrad, Bytt namn på några rubriker, Lyft ut

                              "Runstenar"  till egen rubrik under meny. 

2019-02-06         Sida avsedd för styrelsemedlemmar tillagd.

                             Lösenord fordras.  ? Kjell

2019-02-03         Bildserie och texter om Runstenar tillagda både som bildspel

                             och under Bilder.

2019-02-02          Denna sida tillagd.

Editerad av: Kjell Qvarnström (2020-11-18 21:13:47)