GDPR


General Data Protection Regulation

(GDPR) är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, t.ex. namn, kontaktuppgifter och fotografier.

Markims Hembygdsförening sparar och behandlar namn, postadress och e-postadress i ett medlemsregister när du blir medlem i föreningen. Denna information används endast internt av föreningen och vi lämnar inte ut denna information. Informationen sparas inte om du går ur föreningen. Ansvarig för medlemsregistret är ordföranden i föreningen.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected].

Förening:

Markims Hembygdsförening

Skapad av: Marie Engstedt (2019-01-06 13:34:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Engstedt (2019-03-05 13:22:45) Kontakta föreningen