Renovering kyrkomuren


På hösten år  2020

påbörjades en ganska omfattande renovering av muren kring

Markims Kyrka detta då sättningar i muren under lång tid medfört

att muren rört sig, stenar börjat ge sig iväg från ursprunglig placering

och den tidigare raka linjen blivit tydligt krokig. 

Man började i den norra muren.

 

       Image

 Norra muren ner mot västra                       foto: Margaretha Svensson Paras.

 

      

      Image Nordvästra hörnet                                                        foto: Margaretha Svensson Paras.

 

      

       Image

 Renoveringen på västra muren                       foto: Margaretha Svensson Paras.

 

       

       Image

Här har man rivit ända ner                            foto: Margaretha Svensson Paras.

          

    
        
 
 
Image

       Västra muren utsida mot norr då färdig.            foto: K Qvarnström

           Image

        Renoverad del                                                           foto: K Qvarnström

 

                 Norrut                                                                                       foto: K Qvarnström 

 

Image
 
Söderut. Man kan skönja del av Husby till höger                       foto: K Qvarnström

 

 

På sommaren påbörjades arbetet med den östra muren med nedplocknig

av partier, som kalvat ut mot vägen, och sedan uppsättning. 

Under del av tiden var den förbipasserande vägen avstängd så 

viss trafik fick söka sin utfart åt andra håller via Saxta. 

I slutes av augusti var man klara och därefter vidtog breddning 

av kurvan vid norra delen av muren samt dränering.

Därefter blir trafiken lite säkrare och sikten bättre.

 

 

Image

 

 

 

Image
Image

 

 

Image
Image

 

 

RETUR

Förening:

Markims Hembygdsförening

Ändrad av: Kjell Qvarnström (2021-08-18 13:40:31) Kontakta föreningen
Skapad av: Kjell Qvarnström (2020-11-16 16:56:57) Kontakta föreningen