Bli medlem

Medlemsavgiften är 50 kr/person och år.
Inbetalas på pg 44 25 36-9, Markims hembygdsförening.

Kom ihåg att ange namn och adress på talongen. Om du inte bor i Markim vill vi ha din mailadress också.