STYRELSEN


 

 

 

Mariefreds Hembygdsförenings  styrelse. 
Ordförande vakant, Torsten Björkman, vice ordförande, Gudrun Johansen, kassör, Torbjörn Ekström, sekreterare, Maj- britt Larsson, Klas Welander, Leif Karlsson, Gunnar Kraatz, Lena Prager, Annica Westling ordinarie ledamöter. Anders Sloma, Lennart Ekengren och Ulla Troeng, ersättare. 

Editerad av: Gudrun Johansen (2020-06-18 06:18:09)