CALLANDERSKA STIFTELSENS 70 års JUBILEUM


Layout 1PRESSRELEASE

Det är för 70 år sedan konstnärinnan Sofia Nordwæger enligt eget önskemål bildade en stiftelse, Callanderska stiftelsen, av sin ägandes gård Callanderska gården i Mariefred.

Stiftelsen i sin tur förvaltas av hembygdsföreningen d.v.s. föreningens styrelse är också styrelse i stiftelsen.

Förutom byggnader och tomtmark följer med donationen en mängd föremål, som tillhört familjen Callander.

När Sofia som ej hade några arvingar avlider den 16 november 1948 erhåller föreningen ytterligare föremål och penningmedel.

Vi på Hembygdsföreningen i Mariefred ville hedra hennes gärning och firade det med en utställning i Mariefreds Bokhandel som pågick under hela augusti.

Förutom information om Stiftelsen visades bilder på hur de olika grupper som föreningen är uppbyggd av fungerar.

 

Förening:

Mariefreds Hembygdsförening

Skapad av: Gudrun Johansen (2018-11-03 13:36:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gudrun Johansen (2018-11-04 13:52:55) Kontakta föreningen