BÖCKER


Mariefreds hembygdsförenings skriftserie

 1. Den 29 december 1947, pressreferat från Mariefreds   Rådhusrätts sista session, av Yngve Andersson, 1947
 2. En återblick på Kärnbo sockens historia, av Lisa Hallberg, 1952 5 kronor
 3. Rådhuset i Mariefred, en historik till 200-årsjubileet 1984, av Sigrid Rooth och Yngve Andersson, 1984  5 kr
 4. Gustaf Lindqvist (Mari Mihi), Borgmästare – Författare – Kosmopolit, av Yngve Andersson, 1984 5 kr
 5. Kvarteret Köpmannen i Mariefred, studiecirkel 1985
 6. Gamla kartor och protokoll berättar….en studie av gatu- och vägnamn i Mariefred, av Gustav Lundberg, 1986 30 kr
 7. Kvarteret Krukmakaren i Mariefred 1675-1987, samt ang. apotek, kruk-och kakelungsmakeri samt Lars Fredrik Grubb, studiecirkel, 1988
 8. Nybyggare i Mariefred, på Norr och på Söder, 1780-talet – 1940, av Gustav Lundberg, 1988 30 kr
 9. Soldater och Båtsmän i Kärnbo och Mariefred, av Evert Wahlberg och Gustav Lundberg, 1989 50 kr
 10. Tre stadskvarter i Mariefred, Munken, Garvaren och Sparbanken, studiecirkel 1990 50 kr
 11. Om staden Mariefred. Carl Conrad Callanders doktorsavhandling 1860, faksimilutgåva, 1990 30 kr
 12. Med Berzelius på Gripsholms Kemiska Fabriker, av Anna-Greta Gustafsson och Gustav Lundberg, 1990  50 kr
 13. Gårdar, torp och småbruk i Kärnbo och Mariefred, från minne och minnesanteckningar, studiecirkel, 1991
 14. Kuplettmakarens kulturhistoria – 70 år med Mariefredsrevyn av Yngve Andersson, 1992  140 kr
 15. PAX MARIAE, klostret och staden, Gustav Lundberg, Lena Beronius-Jörpeland, Anna-Greta Gustafsson, 1993  25 kr
 16. Historier från Mariefred III. Slutord från ljugarbänken, av Yngve Andersson, 1994
 17. Vårt 30-tal – dokumentation av en utställning om en intressant och ödesdiger del av vår nutidshistoria, 1994
 18. Från hjässan till fotabjället, av Gudrun Blomberg, Anna-Greta Gustafsson och Kerstin Pettersson, 1995  25 kr
 19. Mariefredsbygdens väckelserörelse, av Anna-Greta Gustafsson, Bertil Vejby, Bertil Ambjörnsson, Bertil Carlsson m fl., 1995
 20. Callanderska gården och släkten Callander i Mariefred 1594-1948, av Sölve Bengtsson, 1996 100 kr
 21.  Fyra stadskvarter i Mariefred – Borgmästaren – Fabrikören – Kantorn – Baderskan, av Anna-Greta gustafsson och Gustav Lundberg, 1997  150 kr
 22. Mariefred Hembygdsförening 1938-1998, av Rolf Lektell, 1998  50 kr
 23. Mariefredsfigurer i helg och söcken, Sigge Nordahl, 1955
 24. Callandern. Årsskrift 2005. Folkhögskolan.Källén-Åsgård.Butiker
 25. Callandern. Årsskrift 2006. Kakelugnar.Carl Callander.Arbetareföreningen. Ishockey.  30 kr
 26. Callandern. Årsskrift 2007. Mariefredstidningar. Skolor. Viggeby by. 30 kr
 27. Brevsamling. Om livet förr i Mariefred 1889-1896 30 kr
 28.  Callandern. Årsskkrift 2008. Sjöfart. VA. Fiskar-Kalle. Festplats 30 kr
 29. Callandern. Årsskrift 2009. Elektrifiering. Författare. Trefaldighetskälla.
 30. Callandern. Årsskrift 2010. Edsalamordet. Sofia C. Leksaksindustri. 40 kr
 31. Callandern Årsskrift 2011. Telegrafen. Äldreboende. Kronobränneriet. 40 kr
 32. Callandern Årsskrift 2012, Om att bada i Mariefred, Sjökaptenerna Engström, Dr. Bratt läkare i Mfd 1914-1924.
  40 kr
 33. Callandern Årsskrift 2013, Olle Albihn, en Mariefredprofil, SMagasinet, Ungdomsgården Wik. 40 kr.trandbadsbåten, Min barndoms Mariefred 1914-1924, Röda Magasinet, Ungdomsgården Wik. 40 kr.
 34. Callandern Årsskrift 2014, Urmakare i Mariefred, Lärarinnan Britta Flodin, Stjernqvists metallfabrik, Gripsnäs. 40 kr.
 35. Vykortsboken, 75 kr
 36. Callandern Årsskrift 2015, Gripsholms Kungsladugård, Grafikens Hus, från Bildarkivet, Klostret i Mariefred, Bokhandlare i Mariefred, 40 kr.
 37. Callandern Årsskrift 2016, 40 kr.
 38. Callandern Årsskrift 2017, Ekhof, Metallfabriken, Gamla bilder, Klostergården, Kyrkodags, Mariefreds kyrkas textilier och silver. 40 kr.
 39. Callandeska stiftelsen 70 år 15/8 1947 - 15/8 2017.
 40. Callandern Årsskrift 2018, Nykterhetsrörelsen i Mariefred - Drömmen om egen lokal, Mariefreds Kyrka, Callanderska gården, Märkvärdiga händelser i Mariefred, Varför heter Nasko nasko? Kölnholmen, 40 kr.
 41. Callandern årsskrift 2019 Bergholmarna i Mariefred. Bilverkstäder i Mariefred. Konstnärsparet Anders och Bess Wissler. Posthistoria från Mariefred. 40 kr.

 42.  Callandern årsskrift 2020 Marielund. Kyrkoherde Anton Flentzberg. Fotografer i Mariefred. Klosterlämningar i Callanderska gården. Särtryck Marielund.40 kr.

 43. Callandern årsskrift 2021 Gammelgården vid Gripsholm. Guld- och silversmeder i Mariefred under 350 år. Skådespelaren Mille Schmidt. Garvare i Mariefred. 40 kr.

 44. Callandern årsskrift 2022. August Anders Ramqvist, Mariefred i filmen, Kurt Tucholsky, Vi minna Olle Karlsson. 40 kr.

 

Samtliga skrifter finns att köpa hos Mariefreds hembygdsförening utom nr 1, 5, 7, 11, och 13 som är slutsålda.

Skrifter på andra förlag
Historier från Mariefred, av Yngve Andersson, 1987
Nya historier från Mariefred, av Yngve Andersson, 1989
Gripsholms värdshus berättar, av Anna-Greta Gustafsson och Gustav Lundberg, 1989
Harry Karlsson från Mariefred, Lars.Olof Grahn, 1996
Mariefreds stad, Abraham Hülphers, 1783, faksimilutgåva 1998
30 kr
Gator och kvarter, Kerstin Pettersson, 1999
Mariefreds begravningsplats 200 år 1805-2005
Strängnäs och Mariefred två städer som vuxit samman, guide till ett område med många berättelser genom tiderna.

 

SE ÄVEN VÅRA ÅRSSKRIFTER

Förening:

Mariefreds Hembygdsförening

Skapad av: Gudrun Johansen (2018-11-03 13:12:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gudrun Johansen (2022-02-27 14:29:44) Kontakta föreningen