ARBETSGRUPPERNA


Förutom den utåtriktade verksamheten bedrivs ett omfattande "inre" arbete i arbetsgrupper, där medlemmarna - under trevlig samvaro - lägger ned ett omfattande och engagerat arbete. Du är välkommen att delta!

Arbetsgrupper

Trädgårdsgruppen

Annica Westling             073-5362172
Ingrid Inka Winberg
Anita Barvelid
Gun Wickard Johansson
Karin Eklund
Christina Stenberg
Leif Karlsson

Museigruppen

Lennart Ekengren          070-5185190
Berit Lindgren
Stig Ove Fränden
Marianne Bengtsson
Ingrid Rådman
Bengt Rundgren

Fastighetsgruppen

Torsten Björkman         070-9278769
Klas Welander
Bo Larsson
Mats Winberg  
Kjell Fors 
Bengt Rundgren 
Bo-Göran Ahl (Bosse)
Göran Wallmark

Arkivgruppen

Lennart Schweitz           070-1112073
Lena Prager
Nilla Appelberg

Tidningsbevakning och arkivering

Gudrun Johansen        073-9801067
Ulla Eriksson
Stieg Eriksson

Redaktionsgruppen

Lennart Schweitz           070-1112073
Theresa Isaksson
Gunnar Kraatz
Bengt Rundgren
Mats Söderström
Sven Kihlbom

Fotogruppen

Bengt Rundgren

[email protected]

Gunnar Kraatz
Pia Rystadius
Stig Eriksson

 

Klädsamlingen

Ulla Eriksson                   0159-21129
Stieg Eriksson

Vävstugan


Maj-Britt Larsson        0739-4554 78
Britt-Marie Eriksson
Kerstin Portnoff
Agneta Marin

Programgruppen

Lillemor Källroth              070-3793181
Gunnar Kraatz
Lelle Roos
Ingegerd Kumlin Kraatz 

CAFÉGRUPPEN - VAKANT

PLANGRUPPEN


Mona Skoglund        070-622 4524
Kjell Fors
Carl Jon von Bergen
Torsten Björkman

Editerad av: Gudrun Johansen (2020-10-22 05:55:51)