Medlemskap

Välkommen som medlem till vår trevliga förening.

Medlemsavgifter:
Vuxen 100 kr per år
Par      150 kr per år
Barn     10 kr per år

Plusgiro 33 35 55-1     Bankgiro 5601-5142