CALLANDERSKA GÅRDENS RENOVERINGSFOND

 

  SWISHNUMMER: 123 634 11 68

Låt oss bevara Callanderska!

Gården behöver omfattande underhåll!

Denna Färgargård från början av  1700-talet, som disponerats av Mariefredshembygdsförening sedan 1947, är ett viktigt kulturinslag i det moderna svenska samhället. Ett aktivt bevarande och samlande har inneburit att det idag finns byggnader, arkiv och föremål av        

betydande värde för historien. Men det krävs förstås mycket arbete och underhåll för att kunna bevara denna lokalhistoriskt värdefulla gård i centrala Mariefred.

 

 

 

 

Det finns ett omfattande underhållsprogram för Callanderska som nu måste påbörjas. Bodlängan från mitten av 1700-talet som idag används som museibyggnad för traditionellt lokalt hantverk som måleri, krukmakeri och kakelugnsframställning – står först i tur, men för att klara detta behövs extra bidrag. Vi ber nu alla som värnar
Callanderska Gården,och det är det många Mariefredsbor och företag som gör, att hjälpa till
                                         

Alla bidrag är välkomna stora som små.

Tackar gör

Styrelsen för Mariefreds hembygdsförening