Hyllingen

Hyllingen
I den öppna jordbruksdalen, öster om Aneby, ligger den grunda och igenväxande sjön Hyllingen.
Sjön genomströmmas av Svartån och är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar.
Fågelsjön Hyllingen avsattes som naturreservat 1968, för att skydda sjöns rika fågelliv. Med åren har sjön vuxit igen allt mer, vilket har försämrat villkoren för en del fågelarter. Nu pågår planer för en restaurering som ska stoppa igenväxningen och locka tillbaka fåglarna.
Landskapet runt sjön är öppet, utom i söder där den kantas av en större lövdunge. Under högvattenperioder blir en stor del av området översvämmat, medan lågvattenperioder blottlägger dybankarna på sjöns botten. Till sjöns rastande fåglar hör sångsvan, brun- och blå kärrhök, skedand och småskrake. Fåglar som häckar i sjön är bland annat storspov, dubbelbeckasin, gulärla och gräshoppsångare.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2018

Fotograf

Okänd


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2017-06-03 11:16:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2020-05-15 12:02:22) Kontakta föreningen