Pyshemmet

Soldattorpet Nr 35
Förr utgjorde knektarna ett icke oväsentligt inslag i sockengemenskapen. En knektfamilj på vart och ett av de fjorton knekttorpen, en kompanichef på Öringe eller någon annan gård, soldatbänkarna i norra kyrkan,  då och då en kyrkparad med putsade uniformer - allt detta bröt förvisso
av i det vardagliga enahanda för den lokalbundna menigheten.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-02-21 17:11:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-05-05 17:29:24) Kontakta föreningen