Öringe

(1 mtl säteri)

Gården ägdes på 1500-talet av bl. a. en ättling till Bo Jonsson Grip, nämligen riksrådet Birger Nilsson (Grip), död 1565.
Kyrkoherde Sundberg antecknar i sin bok som förste kände ägare fänriken Johan A. Rosenqvist, död på Öringe 1746, varefter änkan Maria Kristina står som ägare. Sedan följer överstelöjtnant Jan Rosenqvist, död 1760, fröken Beata Rosenqvist, major R. A. Rosenqvist, major Fredrik Kr. Rosenqvist, överste Fredrik Sjösteen, död 1861, dennes måg kapten Johan Ad. von Malmborg samt Oskar von Malmborg, död 1903.
1904 köptes gården av Carl Oskar Andersson, död 1937, då sonen David Örfelt  blev ägare.

Källa:

Ur kyrkoherde Sundbergs anteckningar


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-02-19 18:09:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2020-05-11 09:24:01) Kontakta föreningen