Kvarnen

Kvarnen

Kvarnen är unik i sitt slag. Byggnaden finns kvar och i stort sett allt är bevarat ända sen den användes. Det var en s.k. tullkvarn (man fick tulla en viss kvantitet säd vilket måtten i påfyllningstratten visar). Den tullade säden användes av mjölnaren till hushållet och kreaturen.
Kvarnen är i tre våningar av vilka den översta är påbyggd senare. Längst ner var själva maskinrummet med tre vattenhjul. Andra våningen, där spannmålen togs in, var de tre kvarnstenarna placerade. När kvarnstenarna skulle lyftas, t.ex. när de skulle hackas, finns en speciell lyftanordning. På tredje våningen finns två siktar av gammal datum, vilka användes vid brödsädsmalning.
Det finns en kvarnbok från 1921 bevarad och där kan man se att det kostade en krona och sjuttio öre att mala etthundra kilo säd.
Den siste mjölnaren här var Axel Gustavsson gift med smeden SimonEckerbergs syster Sigrid, Axel drev kvarnrörelsen fram till 40-talet och var också kyrkvaktmästare i flera år.

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1965

Fotograf

Lennart Ring

Källa:

Lars Källner


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: (2017-02-17 11:45:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2021-12-29 13:05:24) Kontakta föreningen