Kvarnen

Kvarnen
Kvarnen är unik i sitt slag. Byggnaden finns kvar och i stort sett allt är bevarat ända sen den användes. Det var en s.k. tullkvarn (man fick tulla en viss kvantitet säd vilket måtten i påfyllningstratten visar). Kvarnen är i tre våningar av vilka den översta är påbyggd senare. Längst ner var själva maskinrummet med tre vattenhjul. Andra våningen, där spannmålen togs in, var de tre kvarnstenarna placerade. När kvarnstenarna skulle lyftas, t.ex. när de skulle hackas, finns en speciell lyftanordning. På tredje våningen finns två siktar av gammal datum, vilka användes vid brödsädsmalning
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1965

Fotograf

Lennart Ring

Källa:

Lars Källner


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2020-07-26 09:42:11) Kontakta föreningen
Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-02-17 11:45:55) Kontakta föreningen