Vrangsjö Gård

Vrangsjö 1/2 mtl säteri.
Till denna gård hör 1 mtl Siggarp, 1 mtl Bommeryd samt tidigare även 1/2 Holma, 1/8 Ulfstorp och 1/4 Björstorp.

Sigurd Pira håller för troligt, att gården förr hetat Vrangsryd, "rödjan vid Vrang", den lilla skogssjön. Ordet Vrang betyder "vriden, motspänstig" eller vårt vanliga "vrång".

Från medeltiden saknas urkunder om gården. Däremot är ägarelistan från början av 1500-talet tämligen fullständig.

Förste kände ägaren skulle vara Nils Andersson Slatte. Sedan följer Erik Nilsson, Verner Eriksson, båda av Slattesläkten, Johan Gudmundsson Ulf, Erik Gudmundsson, död 1564, Erik Eriksson, född 1564 under moderns flykt för i Småland strövande danska partier, hovjunkare hos Johan III, gift tre gånger, sista gången vid 80 års ålder. Sedan följer Gustaf Eriksson Ulf, Johan Dücker, Gustaf Dücker, Johan Gustaf Dücker. - Johan von Mentzer, generallöjtnant, hade varit med i kriget vid Poltava, Bender m. fl. ställen, blev 1728 landshövding i Jönk. 1. och dog 1747. - Johan Jakob Bogeman, död 1762. - Kapten K. A. Stålhammar, död 1820. - Frih. J. L. Boije, Major N. Fr. Hjertström, kammarjunkare J. B. Bogeman, död 1913, fröken Märta Bogeman, Fingal Borg, Fredr. von Malmborg. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1875.
(Texten hämtad ur "Gamla papper berättar")

Wrangsjö historik sid. 1 - 4

Vrangsjö historik  sid. 5 - 9

Författare

[email protected] (2021-04-14 16:03:02)


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2014-06-22 11:05:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2021-04-14 16:03:02) Kontakta föreningen