Albert och Sigrid Gustafsson

Albert och Sigrid Gustafsson
Sigrid och Albert Gustafsson framför Haga mangårdsbyggnad
Albert Gustafsson, Haga, var en av de män som startade Marbäcks 
hembygdsförening och byggde upp Hembygdsgården år 1937. 
Han hade ett stort intresse av att dokumentera gårdens historia. Hela 
gården Haga om ett mantal ägdes 1695 av baron Krister Bonde, men 
hur han kom att avhända sig gården var för Albert G. obekant. Omkring 
1770 innehade baron Wrangels arvingar gården, sedan vet man inget om 
ägareförhållandet förrän år 1815 då gården säljes för 3 333 riksdaler och 
16 skilling banko, men då var Haga tydligen delat i två gårdar eftersom 
beteckningen var ½ mantal Haga 1:2, och som år 1927 säljes till Albert 
Gustafsson och hans maka Sigrid för 40 000 kr. Under dessa 112 åren hade 
gården bytt ägare ett antal gånger inom Gustafssons släkt och fortsatte även 
därefter till sonen "Birger i Haga", som släktgård i nästan 200 år. Birger och 
hans maka Gulli Gustafsson övertog gården 1954 och efter Birgers död år 
2004, säljer makan Gulli år 2007 Haga 1:2

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

Okänd

Källa:

Text ur Albert Gustafssons uppteckningar

MER INFORMATION

Filstorlek (pixlar)

495 x 846


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: (2017-04-09 17:08:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2020-06-04 15:34:47) Kontakta föreningen