Ralången

Ralången ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön är 5 meter djup, har en yta på 5,37 kvadratkilometer och befinner sig 162,5 meter över havet. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, gös, gädda, braxen, gers, sutare elritsa, sarv, mört, och lake. Dessutom förekommer signalkräfta i sjön.

Vattennivån i sjön varierade tidigare betydligt, men är numera reglerad och skiljer sig inte mycket över året. Ön Flottholmen eller Rödholmen som numera befinner sig ständigt över ytan har tidigare ofta dykt upp och försvunnit om vartannat. Dess uppdykande och försvinnande varslade om ofärd och mellan 1696 och 1887 fördes noggranna anteckningar i kyrkböckerna om när holmen varit synlig. 1773 besökte Gustav III holmen under sin Eriksgata och lät då sätta upp en ekplanka med kopparplåt till minne av besöket. Plåten är numera flyttad till Marbäcks hembygdsgård.

Ralången ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar för Utloppet av Ralången. Medelhöjden är 190 meter över havet och ytan är 20,06 kvadratkilometer. Räknas de 37 delavrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 590,77 kvadratkilometer. Svartån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 190 kilometer.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-02-08 12:41:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-05-30 11:20:36) Kontakta föreningen