Nöjdakullen

Berghemmet kom till omkr. 1850. Sedan sockenskomakaren Johan Peter Nöjd flyttat hit 1856, kallades stället Nöjdakullen.
Av de sju barnen utvandrade först ett, sedan tre, och 1886 reste resten av familjen till Amerika. Stugan försvann ur kyrkoboken 1891. Husgrunden och potatiskällaren är kvar och minner om människornas liv på torpet.

Efter 1856 kallades torpet för Nöjdakullen

 

Källa:

Gamla papper berättar Linus Johansson


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-11-13 12:20:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2020-05-15 10:57:49) Kontakta föreningen