Häradskällan

Kallades även Björkåsen och Herzkälla

1/16 mtl (Häradskällan) äg. 1803 Jöns Persson, som 1845 sålde till häradsskomakare Gustaf Björklund. Ny ägare 1859 Isac Jansson och därpå Sven Larsson. Dennes sterbhus säljer 1878 till Gustaf Ceder. År 1885 såldes gården till Peter Gustaf Anderssons sterbhus.
Namnet dyker upp Hfl. 1803—08, där en inflyttning anges till 1796. Förste antecknade åbon hette Jonas Arvidsson.
Med ledning av kyrkoböckernas uppgifter är man benägen gissa, att Björkåsen skulle kunna vara nuvarande Häradskällan. Makarna Ekdal bodde från 1860 i Björkåsen. Ingen flyttning omtalas. 1881—85 kallas stället "Backstugan Häradskällan", där familjen Ekdal fortfarande bodde till 1898.

Källa:

Gamla papper berättar Linus Johansson


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2017-11-13 09:44:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2020-04-29 16:49:08) Kontakta föreningen