Berga 2

Mellan 1789-1795 var här följande bönder:
I Södergården Peter Askelöf och Lars Askerot. I Norrgården Anders Karlsson, David Israelsson och Jan Larsson.
Från 1803 har förhållandena i Berga varit följande:
1/4 mtl, Ägare J. Fr. Askelöf, efter hans död 1839 äger änkan 1/16 och sonen P. S. Askelöf 3/16. Efter änkans död 1858 blev P. S. Askelöf ägare till 7/32 och hans syster 1/32. 1868 övergick 5/32 till Askelöfs svåger P. G. Andersson. Då systern Stina Greta dog, övergick 1/32 i G. P. Anderssons hand, som därmed blev ägare till 3/16 och Askelöfs änka till 1/16. 1/4mtl ägdes en tid av organisten i Bredestad, Askerot. 1831 är Peter Petersson i Haga ägare till denna. Efter hans död 1837 ägde sterbhuset 1/8 och sonen Gustav Adolf  Petersson 1/8. 1846 blev brodern Anders Peter ägare till 1/4 samt köpte ytterligare till 1/4. 1/8 mtl ägdes 1803 av K. J. Andersson. Gården delades 1817 mellan J. P. Eriksson och Peter Andersson. Eriksson sålde sin 1/16 till Johan Persson. Efter dennes död 1852 ägde änkan gården. Peter Andersson dog 1861, då Anders Peter Petersson köpte denna 1/16. Vid samma tid köpte han Johan Perssons 1/16.


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-22 15:02:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2020-08-26 15:49:07) Kontakta föreningen