Gravsjöhult

I början av 1500-talet ingick gården i Vrangsjögodset och kallades ett mantal sätesgård. Förste kände ägaren var i slutet av 1400-talet Nils Andersson (Slatte). — Sedan har egendomen haft många ägare, av vilka kan nämnas Ulf, Kagg, Ållongren, Strömfelt, Bogeman, Hartmansdorff, Rosenqvist, Gyllensvan och Broberg. — Vid mitten av 1800-talet kom gården att förvärvas av bonden Samuel Isaksson, vilkens ättlingar alltjämt står som ägare.
Till denna gård hörde i äldre tid åtskilliga strögårdar, såsom Älekälla, Slummarp, Blekinge och Knivarp.

Källa:

Gamla papper berättar Linus Johansson


Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2014-06-22 14:46:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2020-05-24 06:50:54) Kontakta föreningen